Krídla pomoci, o.z.

Každý z nás si zaslúži podať pomocnú ruku.....Tak poď a príjmi ju....Stačí chcieť a požiadať.... Sme tu pre Vás ......

Našim hlavným cieľom je ukázať ľuďom, že aj medzi bezdomovcami a ľuďmi v núdzi sa naozaj nájdu takí, ktorí ich pomoc nielen veľmi potrebujú, ale si ju aj zaslúžia. Napriek tomu chceme pomáhať mnohokrát aj takým, ktorí si podľa všeobecnej mienky pomoc už nezaslúžia....chceme byť nádejou pre všetkých a k tomu potrebujeme aj my pomoc...tú Vašu, aby naše Krídla pomoci vzali pod svoju ochranu čo najviac ľudí....veríme, že keď čo i len jeden človek, ktorému pomôžeme, sa zmení...vstane z dna, kde sa nachádza....bude mať naša práca význam.

Darujte 2%

Venujte svoje 2% a pomôžte rodinám s deťmi v núdzi, ľuďom v núdzi a bez domova.

Pomáhame ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi, zlepšiť ich životnú situáciu.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

Obchodné meno/názov: Krídla pomoci, o.z.
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 50965841
Adresa/sídlo: A. Hlinku 2337/9 960 01 Zvolen
Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID nechávame prázdnu.

POZOR ZMENA! IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava.


Ďakujeme.

Postup pre zamestnancov

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 • Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali.
 • Údaje z potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do Vyhlásenia.
 • Vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa...nie však poukázaná suma) do našej organizácie - novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme radi, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne až v budúcom roku.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie na samostatnom liste a Potvrdenie na samostatnom liste (prípadne obe tlačivá na jednom liste pri obojstrannej tlači), doručte do 30.04. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Ďakujeme.

Postup pre fyzické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma nesmie byť nižšia ako 3€.
 • Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb TYP A, Potvrdenie o podaní daňového priznania), alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B, Potvrdenie o podaní daňového priznania).
 • V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa...nie však poukázaná suma) do našej organizácie - novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme radi, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne až v budúcom roku.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme.

Postup pre právnické osoby

 • Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8€ na jedného prijímateľa. POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane - vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane - označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 • V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (názov, sídlo, právna forma...nie však poukázaná suma) do našej organizácie - novinka od roku 2016. Políčko na zaškrtnutie nájdete v prvom riadku IV. časti daňového priznania. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme radi, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne až v budúcom roku.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme.

Súbory na stiahnutie:

https://cdn.webnoviny.sk/sites/20/2016/03/potvrdenie-danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-fyzickych-osob-typ-a.pdf

https://cdn.webnoviny.sk/sites/20/2016/03/potvrdenie-danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-fyzickych-osob-typ-b.pdf

https://cdn.webnoviny.sk/sites/20/2016/03/potvrdenie-danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-pravnickych-osob.pdf

https://www.podnikajte.sk/Data/881/UserFiles/prilohy-v-clankoch/2019-01-01-vzory-potvrdenie-o-zaplateni-FO.pdf


https://www.podnikajte.sk/Data/881/UserFiles/prilohy-v-clankoch/2019-01-01-vzory-vyhlasenie-o-poukazani-podielu.pdf


Klub priateľov krídiel pomoci

Staňte sa aj Vy členom klubu priateľov nádeje a vďaka príspevku 10€ mesačne pomôžete nášmu združeniu pomáhať ľuďom v núdzi, bez domova, či v inej zložitej situácii bojovať s neľahkým osudom.

Čo Vám ponúkame za Vašu podporu?
● Darovacia zmluva : Zašleme Vám darovaciu zmluvu a zaradíme Vás alebo Vašu spoločnosť do Klubu priateľov občianskeho združenia Krídla pomoci
● Logo: Vaše logo umiestnime na internetovú stránku občianskeho združenia Krídla pomoci medzi našich partnerov.

Viac o klube:

1. Klub priateľov krídiel pomoci združuje darcov a priaznivcov združenia, ktorí sa podieľajú na plnení stanov združenia, podporujú združenie finančne alebo materiálne. Členom Klubu priateľov sa automaticky stáva každý, kto pravidelne prispieva na účet združenia, a to minimálne sumou 10 eur za mesiac po dobu jedného roka, alebo túto čiastku (prípadne aj vyššiu) jednorazovo uhradí na účet združenia č.: IBAN: SK24 7500 0000 0040 2481 2175

2. Členom klubu sa tak stáva každý, kto za rok uhradí poplatok 120€.

Pomôžte našim krídlam pomoci lietať

PODPORILI STE NÁS.....

NAŠI DARCOVIA A SPONZORI.....

V+L servis - tepujeme s úsmevom....firma bez ktorej by sme nemohli vzniknúť....finančne sponzoruje všetky naše akcie....ĎAKUJEME

DM Drogerie: Táto skvelá firma nám od Decembra 2017 nás pravidelne každý mesiac podporuje vyradeným drogistickým tovarom a bio potravinami
Ďakujeme: https://www.mojadm.sk/

TELEKOM - pobočka Zvolen ....podporili našu prvú akciu 6.8.2017 sponzorskými darčekmi pre deti....ĎAKUJEME https://telekom.sk

 Raiffeisen bank - pobočka Zvolen.....podporili našu prvú akciu 6.8.2017 sponzorskými darčekmi....ĎAKUJEME https://www.raiffeisen.sk/sk/

 Juraj a Alenka Kovaříková.....tento úžasní manželský pár nám daroval auto...ŠKODU Felíciu....bez neho by sme nemohli ďalej plnohodnotne fungovať....ĎAKUJEME !!!


Nadácia Orange: Podporila náš projekt Vianoce pre všetkých....... ĎAKUJEME

Continental Zvolen: Podporili náš projekt Vianoce pre všetkých a pracovnú terapiu. ĎAKUJEME


KLUB PRIATEĽOV......

p. Eva Majorská..... ĎAKUJEME 

p. Erika Kusyová.....ĎAKUJEME

p. Lenka Vyskočilová....ĎAKUJEME

sl. Ludmila Palacková....ĎAKUJEME

p. Valent Babiak......ĎAKUJEME

p. Martin Farbiak.......ĎAKUJEME