KONTAKT

Krídla pomoci o.z.

A. Hlinku 2337/6

96001

Zvolen

t.č.  0918 889 451, 0907 814 155

kridlapomoci@gmail.com

ičo: 50965841

číslo účtu: IBAN: SK24 7500 0000 0040 2481 2175