Projekty

Pripravujeme nasledovné projekty:


Beseda pri čaji s psychiatrom

Témy: Alkoholizmus, depresia, agresivita...ako ich zvládnuť


Pracovná terapia

pracovná terapia na získanie pracovných návykov a manuálnej zručnosti.....budeme tam vytvárať rôzne veci, ktoré sa budú následne predávať na charitatívnej burze na podporu nášho občianského združenia


Vianočný večierok pre ľudí bez domova a rodiny v núdzi

v rámci tohto projektu chceme spoločne vyzdobiť stromček, každý si nájde pod stromčekom nejakú drobnosť, povečeriame spolu štedrovečernú večeru a môžno bude aj kapela, ktorá nám tieto chvíle spríjemni hudbou....nech aspoň na chvíľu každý zabudne na svoj ťažký osud....


Športovo- zábavný deň pre rodiny v núdzi a ľudí bez domova:

Cieľom tohto projektu je spríjemniť aspoň jeden deň počas leta deťom zo sociálne slabších rodín , ich rodičom a ľuďom bez domova... Zároveň im zábavnou formou ukázať ako sa dá stráviť deň plný zábavy bez alkoholu.....,a určite nás ešte napadnú ďalšie projekty.....

samozrejme celoročne budeme pomáhať s ošatením, výberom liekov, zdravotníckym materiálom potrebným na ošetrenie rán, potravinami, hračkami a školskými potrebami.....Radi privítame akú koľvek vašu pomoc....či už finančnú na číslo účtu: IBAN: SK24 7500 0000 0040 2481 2175  alebo

šatctvom, potravinami, obuvou, obväzmi a iným zdrav. materiálom, školskými potrebami ale aj nábytkom....Veľmi radi privítame v našom kolektíve aj dobrovoľníkov....

Za všetkú Vašu pomoc Vám zo srdca ĎAKUJEME.....


Na realizáciu našich projektou veľmi súrne potrebujeme vhodné priestory....tie sú však finančne náročne....v prípade, že rozhodnete nás podporiť práve získanie týchto priestorov dajte do poznámky: Priestory


 ĎAKUJEME